Dobrodelna akcija družbe Cloudy d.o.o. v sodelovanju s Fundacijo Gimme Four.

Družba CLOUDY Trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o., Stegne 13 a, Ljubljana (v nadaljevanju družba Cloudy), pripravlja dobrodelno akcijo, v kateri bo od vsakega para prodanih »dobrodelnih nogavic« en evro (1, 00 eur) namenjen Fundaciji Gimme Four, ustanovi za financiranje humanitarnih projektov na področju pomoči ogroženim živalim, Stegne 13 a, Ljubljana.
Družba Cloudy bo predvidoma od 19. 11. 2013 organizirala dobrodelno akcijo prodaje nogavic, ki bo potekala v vseh poslovnih enotah trgovine Transport Footwear po Sloveniji (Transport Citypark Ljubljana, Transport Čopova Ljubljana, Transport BTC Ljubljana, Transport Rudnik Ljubljana, Transport Celje, Transport Maribor, Transport Murska Sobota, Transport Novo mesto) in na spletni trgovini Transport Footwear. Predmet akcije so »dobrodelne nogavice«, kar predstavlja 7 artiklov in sicer modeli s šifro artikla: dnm3grey, dnz3black, dnm2grey, dnu1grey, dnz1grey, dnz2grey, dnm1black.
 Na prodajnih mestih bodo omenjeni artikli posebej označeni, in sicer:

 

  • z oznako »Dobrodelna nogavica« na kartonski embalaži nogavic,
  • z napisom »Dobrodelne nogavice« nad stojalom z razstavljenimi nogavicami.  

»Dobrodelne nogavice« bodo na voljo po enotni ceni pet evrov za par (5, 00 eur/par), od katerih bo en evro (1, 00 eur) od prodanega para nogavic namenjen Fundaciji Gimme Four.
Enkrat mesečno (predvidoma 5. v mesecu) bo tričlanska komisija, ki jo bodo sestavljali zastopnik družbe Cloudy, zastopnik Fundacije Gimme Four in poslovodja posamezne trgovine Transport, pregledala število prodanih nogavic v preteklem mesecu v določeni poslovalnici. Skupni znesek (1, 00 eur od prodanega para nogavic) bo nato mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec nakazan na transakcijski račun Fundacije Gimme Four št. SI56 0310 6100 0767 042 (SKB d.d.). O količini prodanih nogavic in sredstvih, ki so bila namenjena Fundaciji Gimme Four, se bo na sestankih komisije vodil zapisnik. Skupna višina zbranih sredstev v dobrodelni akciji bo po koncu akcije objavljena javno, na spletni strani www.transportfootwear.com. Dobrodelna akcija velja do preklica.